Archivo del sitio

HORA DE LER 2018-2019

cadro hora ler.jpg

Igual ca nos cursos anteriores, bótase a andar a “HORA DE LER” no Primeiro nivel da Educación Secundaria Obrigatoria, co fin de potenciar e mellorar as actitudes fronte á lectura, pero sen o sometemento á presión dunha avaliación. Garántese así que o alumnado teña a oportunidade de desfrutar dun tempo semanal específico de lectura nun ambiente propicio de calma e silencio (xa que se cadra non todo o mundo pode contar con esta situación óptima na casa).

A tal efecto colocáronse os cadros horarios nas aulas de 1º ESO onde xa están dispostas as respectivas CAIXAS DE LER con recursos que non se poden levar para as casas.

Como novidade, neste curso os libros van poder estar ben colocados en estanterías para facilitar o seu manexo.

Se nalgún caso coincidira a sesión programada da HORA DE LER con algún exame ou actividade que impedira levar a cabo o tempo de lectura dese día, hase recuperar noutra sesión da mesma materia nas datas máis próximas á inicialmente prevista.

Anuncios

HORA DE LER: cadro de quendas

Como en anos anteriores, establécese un horario de quendas de lectura semanal para os grupos de 1º ESO. A tal efecto, en cada aula existe unha CAIXA DE LER con recursos da biblioteca. E aínda que as quendas da HORA DE LER non se estenden aos grupos de 2º e 3º de ESO, nas súas aulas respectivas tamén haberán CAIXAS DE LER para botar man dos seus recursos nunha hora na que o profesorado o permita ou xusto para cando falte algún docente.HORA DE LER.jpg

hora-de-ler-horarios

HORA DE LER. CURSO 2014 – 2015

Como en cursos anteriores, o Centro acordou poñer en marcha a “HORA DE LER” especialmente en 1º e 2º da Educación Secundaria Obrigatoria pero que se pode facer extensiva ao resto da ESO. Esta actividade hase inscribir no marco do Plan Lector e ven sendo aplicada con éxito en moitos centros educativos de Galicia, tanto de Primaria como de Secundaria.

hora de ler 1

A “HORA DE LER” trata de potenciar e mellorar as actitudes fronte á lectura, posibilitando tempos reais para adquisición das habilidades lectoras, pero sen o sometemento á presión dunha avaliación. Garantízase a través dela que todo o alumnado teña a oportunidade de disfrutar dun tempo específico de lectura nun ambiente propicio (xa que se cadra non todo o mundo pode contar con esta situación óptima na casa).

Esta proposta consiste en adicar á lectura unha sesión lectiva semanal que irá variando no horario de xeito rotatorio, de tal forma que todo o alumnado e todo o profesorado que incide en cada grupo dedicará eses 50 minutos á lectura.

hora de ler 2 hora de ler 3

Imos comezar xa de inmediato e a tal efecto a Xefatura de estudios distribuirá uns cadros horarios segundo os cales quedarán establecidas as sesións destinadas especificamente á “HORA DE LER” no Primeiro ciclo da ESO, pero que se pode facer extensiva aos grupos de 3º e 4º. Nas aulas dos grupos dos dous primeiros niveles da ESO dispoñéranse unhas caixas de libros de Bibliomalveiras para que o alumnado poida facer uso deles.

HORA_DE_LER-QUENDAS